Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Zorg en gezondheid

D66 wil zorg van goede kwaliteit, die voor iedereen betaalbaar en toegankelijk
is. Geld voor zorg moet daadwerkelijk besteed worden aan zorg. Dat willen we
bereiken door de huishoudelijke hulp voor alle ouderen toegankelijk te maken. Bij
inkoop van zorg stellen we de behoefte van de cliënt centraal, los van onnodige
regels en geldelijk belang. De wachtlijsten bij Jeugdzorg moeten snel weggewerkt
worden.

Maak openbare plekken waar kinderen komen, rookvrij. Géén wachtlijsten meer bij de jeugdzorg. We stimuleren kleinschalige, nieuwe woonzorgconcepten in de eigen buurt.