Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Wonen en ruimtelijke ordening

Ruimte bieden en kansen creëren. D66 kiest ook op dit gebied heel bewust voor ruimte bieden en kansen creëren. We willen ruimte bieden aan initiatieven van inwoners, ontwikkelaars en coöperaties. Hierbij neemt duurzaam en energiezuinig bouwen een prominente plaats in. Ook het hergebruik en zo nodig herbestemming van bestaande panden gaat voor nieuwbouw. We kiezen voor een groene en krachtige gemeente, behoud van groen, verhoging van kwaliteit en toegankelijkheid van onze kernen.

De kernen dienen een goede verbinding met de stad te houden door optimale inzet van het streekvervoer

Standpunten