Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Werken

Kracht van ondernemen
D66 gaat uit van de eigen kracht van ondernemers. ‘De Kracht van
Oss’ wordt hierbij, indien nodig, als hulpmiddel ingezet om naar nieuwe
mogelijkheden te kijken en snel weer op eigen kracht verder te kunnen.
D66 vindt dat startende ondernemers vrijgesteld moeten worden van
Onroerende Zaak Belasting (OZB).
Het merendeel van de werkgelegenheid in Oss ontstaat door een grote
verscheidenheid in het Midden- en Kleinbedrijf (MKB). Oss kan zich
ten opzichte van de regio specifieker profileren door bijvoorbeeld de
grafische industrie, bouw, Agrifood en aan auto’s gerelateerde bedrijven.
D66 investeert in werken:
Vrijstelling OZB voor starters.
Lokaal kopen stimuleren.
Aandacht voor vakmensen, stageplaatsen en meer leer-werkplekken.
Toerisme en recreatie benutten voor groei.
Openingstijden aanpassen aan bezoekers van de "Huiskamer van
Oss".
Cultureel ondernemerschap belonen.

Kracht van ondernemen