Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Zorg en welzijn

Per 1 januari 2015 moet de langdurige zorg zijn overgeheveld van het Rijk naar de gemeente. Dat is één van de grootste decentralisaties die sinds tijden plaatsvindt. Tegelijkertijd zullen de nieuwe taken gepaard gaan met forse bezuinigingen: 15 tot 40% van het budget, voor ouderen én jongeren. Hoe zal dat gaan? Bij D66 staat het vertrouwen in de eigen kracht van mensen centraal.

Zorg en welzijn moeten meer samenwerken