Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Meedoen

D66 investeert
Brede hulp aan minima op basis van maatwerk.
Eén aanspreekpunt voor muziek, sport en andere cursussen.
Ieder kind moet ZELF kunnen kiezen...één voucher, één sport.
Schuldhulpverlening, óók voor de kleine zelfstandige.
Versterken positie van mantelzorgers en vrijwilligers.
Gratis VOG voor vrijwilligers.
Ouderen worden geholpen, zolang als mogelijk zelfstandig thuis te
blijven wonen met daarbij behorende voorzieningen in hun eigen buurt.

D66 wil de tweedeling in de samenleving tegengaan. Wij maken ons sterk voor een open samenleving waarin iedereen meedoet en mensen zich verbonden voelen met elkaar.