Steun ons en help Nederland vooruit

Ruimte voor wonen

D66 doet het anders
> Voldoende levensloopwoningen in de buurt van voorzieningen
> Kleinschalige woonvormen met zorg op maat
> Mantelzorgwoningen moeten makkelijker beschikbaar worden
> Een nieuwe vorm van woningsplitsing van particuliere woningen (dus niet alleen voor boerderijen) met als doel dat senioren langer in hun huis kunnen blijven wonen
> De gemeente ziet toe op milieu en luchtkwaliteit door actieve handhaving
> Meer oplaadpunten voor elektrische fiets en auto
> Positieve grondhouding bij bestemmingswijziging leegstaande / leegkomende panden
> Alle rotondes kunnen worden geadopteerd
> Overstap van agrarisch naar niet meer agrarisch moet makkelijker worden
> Aanleg en onderhoud van recreatieve fietsvoorzieningen
> De openingstijden van de winkels heroverwegen
> De inkomsten van het CMO baseren op een andere grondslag

Laatst gewijzigd op 22 november 2018