Steun ons en help Nederland vooruit

Ruimte voor ontplooiing

D66 doet het anders
> Meer brede scholen
> Stop met plofklassen; start met frisse scholen
> Betere informatievoorziening naar de ouders
> Meer stageplaatsen
> Voorschoolse en Vroegschoolse Educatie (VVE) faciliteren

Laatst gewijzigd op 22 november 2018