Steun ons en help Nederland vooruit

Ruimte voor ‘kopen in Oss’

D66 doet het anders
> Subsidies zijn wat ons betreft altijd tijdelijk en worden periodiek geëvalueerd in relatie tot duidelijke en meetbare doelstellingen
> Onderzoek om ondernemers, die werknemers met een arbeidsbeperking, in dienst nemen te belonen met een korting op de OZB
> Innoverende startende bedrijven een korting op de OZB voor de eerste drie jaar
> Kopen in Oss is leidend
> Actieve rol bij het stimuleren van initiatieven van inwoners op het gebied van nieuwe kansen
> Afschaffen van de welstandscommissie
> Zorgvuldige afweging maken bij Heesch-West
> Het actief verminderen van de regeldruk en een vlotte afwerking van aanvragen
> Ondernemers krijgen vertrouwen zelf de juiste keuze te maken indien er sprake is van tegengestelde regelgeving
> Ruime mogelijkheden voor herbestemming zowel binnen de bebouwde kom als in het buitengebied, zoals in Geffen de Rabobank en het voormalige gemeentehuis

Laatst gewijzigd op 22 november 2018