Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Proeftuin Ruwaard door Henriette Renders (Raadslid)

Proeftuin Ruwaard – onderweg naar een echte evaluatie-
opiniecommissie Commissie Sociaal Bestuurlijk 22-04-2021

Voorzitter,

Een aantal jaren geleden waren en zijn we ook NU nog steeds positief gesteld over de Pilot Proeftuin Ruwaard. Het gegeven dat er 20 zorgaanbieders op EEN probleemgezin heenhangen moest afgelopen zijn.
Door intensieve samenwerking in de breedte, HORIZONTAAL MAAR OOK VERTICAAL, kan dat opgelost worden. Daartoe is het  MDO (Multi Disciplinair Overleg)  in het leven geroepen waardoor de regie niet vanuit eilandjes gevoerd wordt maar centraal ,  de inwoner heeft ook zelf de regie. Ook werken op basis van vertrouwen is een groot woord in dit onderwerp.
Het was en is inderdaad een proef waarbij we als raad aan de voorkant vrijheid hebben gegeven.
Toch na een aantal jaren concludeert D66 dat er wel erg weinig bekend is over hoe het werkelijk gaat. Van horen zeggen,zelf informeren …dat wel. En er zijn, mondjesmaat,  een paar bijeenkomsten geweest, ook in het Huis van de WIJK, MAAR DAAR BLIJFT HET BIJ.

Nu moeten we vragen formuleren voor het eindevaluatieverslag.
Opvallend is dat dit tussenevaluatierapport slechts een beeld/indicatie geeft die in een volgend evaluatierapport uitgewerkt zal moeten worden. Nog erg vaag allemaal…overal staat bijna…
Of….dit project geeft nog geen goed beeld.  Of ….het moet nog nader uitgewerkt worden.
Er wordt gesproken over subsitutie….wat als bv organisaties tijdens het proces merken dat bepaalde taken uiteindelijk bij andere stakeholders passen? Krijgen die andere dan meer geld en leveren zij dan bv uren/mankracht in?Kunnen ze dan over hun eigen grenzen heenstappen ?
Dit blijft een spanningsveld. Wij missen dus een interne bedrijfsvoering….En ook de bedrijfsvoering van participerende stakeholders
En pas in de eindevaluatie is er onderzoek naar het welbevinden van de inwoners om vervolgens DAN pas de indicatoren vast te stellen. Raar toch dat dat nu al niet is?
Huis vd wijk komt er goed uit…moet dus in deze setting blijven bestaan.

D66 wil de Proeftuin niet verlengen of ergens anders uitrollen tot er een heldere evaluatie ligt om vervolgens te concluderen of je het dan op maat uit kan rollen in andere wijken. Ook moet gekeken worden hoe het project verder kan MET of ZONDER de gemeente.
Maak de SMARTdoelen ook werkelijk SMART.
Hoe meet je het moment van welbevinden van mensen bv?
Als bv een client onder GGZzorg valt, hoe meet je dan dat welbevinden? Intern is dat wel denkbaar maar extern in de samenleving?
In evaluatie moet volgens d66 ook opgenomen worden dat als mensen, opgenomen in data, die succesvol uitstromen ook weer verwijderd worden in deze data . Dit vanwege de privacy.En ook:  waarom stroomt iemand uit? Zijn er interne of externe factoren te melden.
Tot slot …neem in de eindevaluatie ook op wat de maatschappelijke effecten mbt corona zijn geweest. Want duidelijk is dat er meer kwetsbaren mensen bij komen door deze crisis.

Gepubliceerd op 04-05-2021 - Laatst gewijzigd op 04-05-2021