Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Maidenspeech – Bettine van Boxel (Jaarstukken 2020)

Dank u wel voorzitter.

Voorzitter, wat fijn dat ik deze maidenspeech, mijn eerste speech hier op het provinciehuis mag doen, in deze zaal  in aanwezigheid van de andere statenleden die ik tot nu toe nog maar 1 keer in een vergadering had gezien en verder alleen van het beeldscherm kende.

Sinds ik in december ben geïnstalleerd heb ik tot nu toe alles vanuit huis moeten voorbereiden en via teams moeten volgen. Ik vond het best pittig om midden in de coronaperiode aan deze nieuwe uitdaging vanuit huis te beginnen. Gelukkig ben ik heel goed geholpen door mijn medefractieleden, waarvoor ik ze bij deze wil bedanken.

Ik had die hulp ook wel nodig, want ik ben nog niet zo heel lang politiek actief. Toen mijn kinderen bijna klaar waren met studeren ontstond er ruimte in mijn agenda en in mijn hoofd. Ik ben opgegroeid in een gezin waar mijn vader als voorzitter van de plaatselijke vakbond actief was en mijn moeder lid was van diverse wijkstichtingen en kerkbesturen.  Achteraf zie ik pas hoe waardevol dit voor mij is geweest en met terugwerkende kracht ben ik trots op mijn ouders hoe zij zich altijd voor anderen hebben ingezet. Een artikel waarin stond dat in de Osse wijk waar ik opgroeide 25% van de kinderen onder de armoedegrens moet leven trok mij over de streep om mij politiek in te gaan zetten.

Ik was 13-14 jaar toen meisjes met de slogan  “een slimme meid is op haar toekomst voorbereid” werden opgeroepen om door te studeren. Door de juffrouw maatschappijleer werden wij als meiden bewust gemaakt van het feit dat ook meisjes later financieel onafhankelijk moeten kunnen zijn. Dat scholing en later een goede baan voor iedereen belangrijk is.

Deze bewustwording, mijn eigen ervaring, wil ik inzetten om bij te dragen aan een Brabant dat betere kansen voor alle kinderen probeert te creëren. Want naar mijn mening is onderwijs de enige manier om uit de armoede te komen. De slogan van D66 “Laat iedereen vrij, maar laat niemand vallen” past dan ook helemaal in mijn verhaal. En ik weet…In de provincie staan onderwerpen zoals onderwijs en jeugdzorg niet op de agenda maar wel andere onderwerpen die bijdragen aan een gezonde leefomgeving wat voor iedere Brabander,  jong of oud van belang is.

Terug naar het jaarverslag wat we vandaag hier bespreken:

D66 vindt behoud en herstel van natuur en biodiversiteit, ook voor de generaties na ons van groot belang. Wij vinden het dan ook erg vervelend te moeten constateren dat de realisatie van een robuust en samenhangend natuurnetwerk en het herstel van biodiversiteit niet op schema liggen. Voor D66 zijn dit belangrijke doelen. De provincie heeft voor deze doelen in 2020 wel gedaan wat ze had willen doen, maar dat levert klaarblijkelijk te weinig resultaat op. D66 gaat ervan uit dat het college maximale inspanningen gaat leveren om de doelen wel te gaan halen. We horen graag wat het college wil doen om deze doelen de komende jaren wel te halen en hoe we hier als Staten over geïnformeerd worden.

D66 is blij om te zien dat de inspanningen die sinds 2015 in het programma energie zijn gestoken, nu ook hun vruchten afwerpen. Alle doelen en prestaties zijn gehaald of liggen op schema. We hebben wel een vraag over de verduurzaming van de provinciale huisvesting: We zijn benieuwd naar de concrete plannen om het provinciehuis in 2023 op energielabel A te hebben. Wanneer kunnen wij deze plannen tegemoet zien?

Voor de contiuniteit van economische ontwikkeling en het realiseren van een circulaire en gezonde economische groei hebben we de MKB bedrijven, de motor van onze regionale economie, hard nodig. Alleen door de realisatie van een duurzaam en innovatief middelgroot en kleinbedrijven kunnen we de noodzakelijke innovatie en voldoende banen groei en werkgelegenheid in onze regio waarborgen.

Het is teleurstellend te lezen in de jaarrapportage dat in het afgelopen jaar behoorlijk ingezet is om te komen tot een (meer) duurzaam en innovatief middelgroot en kleinbedrijf maar dat het nog niet gelukt is. Onze fractie kan dit niet goed volgen omdat wij als PS alle mogelijke financiële middelen en maatregelen hiervoor hebben besproken en gereserveerd.

D66 gaat ervan uit dat het college meer werk hiervan gaat maken door goed functionerende en innovatieve MKB bedrijven versneld meer duurzamer te maken. Alleen op basis hiervan kunnen wij de onze voorsprong als kennisregio behouden. We horen graag wat het college hiervoor nodig heeft om deze doelen de komende jaren wel te halen en hoe we hier als Staten over geïnformeerd worden.

Voorzitter,

Ik voel me bevoorrecht dat ik als gekozen volksvertegenwoordiger dit mooie en belangrijke werk mag doen. En wat fijn dat we hier in het provinciehuis weer aanwezig kunnen zijn. Want alhoewel de 1,5 meter regel nog steeds geldt, is het elkaar live kunnen aankijken bij het voeren van een gesprek al een hele verademing. Ik ben van huis uit gewend, iedereen komt altijd bij ons achterom en de koffie staat altijd klaar. Daarom kijk ik er naar uit, nu het weer kan, om met een kopje koffie of een ander drankje met mijn collega Statenleden in gesprek te gaan en ook de leden van de griffie beter te leren kennen.

Dank u wel.

Gepubliceerd op 04-07-2021 - Laatst gewijzigd op 04-07-2021