Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

24 publicaties gevonden.

 • Amendement: Regeren is vooruit zien met een -actuele Cultuurnota Oss

  Amendement: Regeren is vooruit zien met een -actuele Cultuurnota Oss De gemeenteraad van Oss in zijn openbare vergadering van 9 juli 2020 bijeen; Constaterende dat: Er corona-maatregelen gelden voor culturele instellingen waardoor ook de Osse cultuurinstellingen hun bedrijfsvoering al…

  • Gepubliceerd op 14 juli 2020
 • Amendement “Marketing en Promotie Vrijetijdseconomie”

  Inleiding: We zien in de prioriteitennota veel zaken staan voor herstel in de diverse sectoren. Wat nog onderbelicht is in deze nota is de vrijetijdseconomie. Zeker met de impact van het corona virus blijven veel mensen nu en waarschijnlijk ook de komende tijd in eigen land om te recreëren. We willen overigens de recreanten…

  • Gepubliceerd op 14 juli 2020
 • Amendement windmolens uit prioriteitennota

  Amendement windmolens uit prioriteitennota De gemeenteraad van Oss, in vergadering bijeen op 9 juli 2020, constaterende dat: in de Prioriteitennota 2021-2024 op bladzijde 9 staat: ‘Wij plaatsen windmolens op Elzenburg – de Geer en in de Lithse polder’ en op bladzijde…

  • Gepubliceerd op 14 juli 2020
 • Amendement windmolens uit prioriteitennota

    Amendement windmolens uit prioriteitennota De gemeenteraad van Oss, in vergadering bijeen op 9 juli 2020, constaterende dat: in de Prioriteitennota 2021-2024 op bladzijde 9 staat: ‘Wij plaatsen windmolens op Elzenburg – de Geer en in de Lithse polder’…

  • Gepubliceerd op 14 juli 2020
 • Amendement: meer MKB op Heesch-West

  Amendement: meer MKB op Heesch-West De gemeenteraad van Oss, in vergadering bijeen op 25 juni 2020, overwegende dat: • het Kabinet naar aanleiding van de coronacrisis gaat onderzoeken waar kansen liggen om extra werkgelegenheid in de maakindustrie te creëren, • het belang van de maakindustrie voor de…

  • Gepubliceerd op 29 juni 2020
 • Motie: OSS’20 vervanging kunstgrasveld

  Beter Oss en het CDA Oss hebben naar aanleiding van de uitkomst van de pilot met het non-infill veld bij voetbalclub OSS’20 Artikel 41 vragen gesteld. Dit experiment heeft de club en de gemeente niet gebracht wat zij hadden verwacht; namelijk een veilig en goed bespeelbaar veld. De beschikbare capaciteit op de accommodatie aan de…

  • Gepubliceerd op 29 juni 2020
 • Motie: Oss voor 14

  Motie vreemd aan de orde van de dag: Oss voor 14 De gemeenteraad van Oss, in vergadering bijeen op 25 juni 2020, Constaterende dat: • Nederland een van de rijkste landen ter wereld is, maar een grote groep – waaronder vele inwoners van Oss…

  • Gepubliceerd op 29 juni 2020
 • MOTIE: Onderzoek relatie luchtkwaliteit en luchtwegaandoeningen.

  MOTIE: Onderzoek relatie luchtkwaliteit en luchtwegaandoeningen. De gemeenteraad van Oss in vergadering bijeen op donderdag 4 juni 2020. Overwegende dat: • De heersende coronavirus-pandemie veel leed heeft veroorzaakt; • Er in Oost-Brabant veel onrust en wantrouwen bestaat over de luchtkwaliteit en luchtwegaandoeningen; • Er een verband…

  • Gepubliceerd op 9 juni 2020
 • Motie: oprichten coronasteunpunt Oss

  Motie: oprichten coronasteunpunt Oss De gemeenteraad van Oss, in vergadering bijeen op 4 juni 2020, Constaterende dat: - er veel (post-)coronapatiënten in onze gemeente zijn; - corona naast medische ook veel andere problemen veroorzaakt: sociaal, psychisch, financieel; - deze problemen individuen, maar…

  • Gepubliceerd op 9 juni 2020
 • Motie: schone lucht akkoord

  Motie: schone lucht akkoord De Raad van de gemeente Oss, in vergadering bijeen op 4 juni 2020 overwegende dat: • schone lucht van levensbelang is; • het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat op 13 januari jl. de kamer heeft geïnformeerd (zie kamerbrief)…

  • Gepubliceerd op 9 juni 2020