Steun ons en help Nederland vooruit

Hicham Hamiddane

Burgerlid

… wil zorg dichtbij huis

 

 

Hicham Hamiddane woont in Oss en is werkzaam bij de gemeente Tiel als beleidsadviseur.

 

Eerst buurten en dan zorgen. We vergeten soms dat de omgeving een belangrijke voorwaarde is om goede zorg te kunnen bieden. Samen met cliënt, familie en informele zorgverleners willen we een steunsysteem bouwen waardoor we minder afhankelijk worden van de professionele zorgverlener.

De kernboodschap van de transities is: Zorg en ondersteuning dichtbij huis.

 

De komende jaren gaat Hicham zich namens D66 maximaal inzetten voor de transities en transformatie van de Jeugdzorg, AWBZ, Participatiewet en Passend Onderwijs.
De transities bieden kansen maar ook risico’s. Onze missie is ervoor te zorgen dat:

  • De toegang tot zorg laagdrempelig en herkenbaar is voor iedereen
  • Onze burgers en aanbieders op een eenvoudiger manier gebruik kunnen maken van de vernieuwende zorg zonder last te krijgen van overbodige regelgeving en van nodeloze bureaucratie
  • Onze vrijwilligers en mantelzorgers niet overbelast dreigen te raken
  • Zorg dichterbij huis wordt geleverd
Meer van Hicham Hamiddane