Steun ons en help Nederland vooruit

Hans Reuvers

Fractielid

Geffen

Mijn naam is Hans Reuvers, ik ben 58 jaar en ben een echte Geffenaar.
Ik ben opgeleid als technisch tekenaar en werk bij Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden in Houten.

In mijn werk houd ik mij bezig met civieltechnisch tekenwerk, o.a. voor water gerelateerde werken.
In mijn vrije tijd ben ik actief in het Geffens verenigingsleven. Ik ben wekelijks in onze dorpskroeg te vinden voor een potje biljart, of in de archieven van de Heemkundekring. Het belang van het verenigingsleven zien ze in Oss te gemakkelijk over het hoofd.
De gemeente moet zuinig zijn op de verenigingen, de activiteiten die zij ondernemen en de vrijwilligers die zich, vaak belangeloos, inzetten om jong en oud bij elkaar te brengen.
Daar wil ik me voor inzetten! Verenigingen en hun vrijwilligers houden vooral de kernen levendig en bruisend. Dat geldt voor de carnavalsvereniging, de scouting, de gildes maar bijvoorbeeld ook de biljartclub of een muziekvereniging.

Ik vind het belangrijk dat de politieke partijen  vertegenwoordigd zijn in alle delen van een gemeente, m.a.w. ook in de dorpen zoals Geffen, Lith, Megen enz..  Dit is de voornaamste reden om mij kandidaat te stellen.
Doordat een partij in alle delen van een gemeente (stad en dorpen) vertegenwoordigd is kan hij beter in gaan op de behoeften van de samenleving.

De dorpen in de gemeente Oss hebben een eigen karakter. In de dorpen zijn verenigingen ontzettend belangrijk om een dorp “leefbaar” te houden.
Die verenigingen hebben een eigen plek nodig om samen te komen en een nette subsidie om als vereniging aan de slag te gaan. We moeten dat niet willen vangen in strenge regels en begrotingen met bedragen achter de komma.
Of het nou de heemkundekring, het gilde de lokale voetbalclub of de scouting is dat maakt niet uit. We moeten zuinig zijn op de verenigingen en de vrijwilligers die zich hier actief voor inzetten! Het is belangrijk dat de gemeente daar soepel mee omgaat.

Ik wil investeren in:
Een sterke stem voor de dorpen in de Gemeente Oss zodat de behoeften van die inwoners niet vergeten worden.