Steun ons en help Nederland vooruit

Frans Molenkamp

Fractievoorzitter/Raadslid

Investeren in gasloos Oss
Ik woon ruim 45 jaar met veel plezier in Oss. Door mijn werk in het eerste uur bij de gemeente Oss en mijn grote betrokkenheid bij sport ken ik Oss door en door.
In de periode als interim-manager heb ik veel ervaring en expertise opgedaan, zowel in inhoud alsmede in het leiden van teams.Omdat ik thans directeur ben van Thuiszorgorganisatie: ‘Zorg in Oost-Brabant’, geeft dat een extra dimensie aan mijn werkzaamheden.
De afgelopen jaren heb ik samen met (steun)fractieleden van D66 gestaag kunnen bouwen aan een geweldige club.
Niet alleen het aantal maar zeker ook de wijze waarop de leden meepraten en discussiëren over de onderwerpen stemmen mij tevreden.
Ik kan bouwen en vertrouwen op de inzet van, niet alleen collega raadslid Henriette, maar zeker ook de burgerleden (Hicham, Sander en Patrick) en de gehele steunfractie.
We benaderen steeds de problematiek vanuit het algemene belang zonder het individu uit het oog te verliezen. Daarbij kijken we over eigen grenzen heen.
Ik kijk uit naar een nieuwe periode waarin ik samen met ons enthousiaste team de partij NOG beter onder het voetlicht wil brengen. Hierbij streven we naar 4 zetels in de Osse Raad.
Ik wil van harte dat Oss investeert in nieuwe energiebronnen om uiteindelijk gasloos te kunnen zijn. Daar ga ik voor!

 

Meer van Frans Molenkamp
Mijn persoonlijke slogan: “Gasloos Oss komt op st(r)oom”….