Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 18 november 2014 zondag 16 november 2014 woensdag 12 november 2014

Verslag: Ruimte voor zorg debat 29 oktober 2014

Aanwezig waren: Vertegenwoordigers van zorgaanbieders, zorgondersteuners, zorgafnemers en de gemeente Samenvatting De discussie had een zeer open karakter en werd gevoerd aan de hand van een aantal stellingen (zie bijlage). Dit korte verslag is een samenvatting van de hoofdconclusies met enkele specifieke voorbeelden ter illustratie daarvan. Algemeen werd onderschreven…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 29 oktober 2014
Verkiezingsprogramma

Verkiezingsprogramma

… Wij laten onze kiezers niet in de steek! D66 doet, na het succes van de verkiezingen van 2010, dit jaar uiteraard opnieuw mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. D66 is een snel groeiende vereniging. Ons team, dat van ALLE markten thuis is, staat klaar om de komende vier jaar met volle energie…

Bekijk nieuwsbericht

Uitnodiging Debat: ruimte voor zorg

Dag en datum: woensdag 29 oktober 2014 Aanvang: 19.00 – 22.00 uur Locatie: gemeentehuis Oss In navolging van de aftrap van de Lokale Zorgtour op 1 juni organiseren wij woensdag 29 oktober een debat over de gevolgen van de decentralisaties van Jeugdzorg en AWBZ voor de zorgaanbieders, ondersteuners en afnemers.…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 23 oktober 2014

Voorontwerpbestemmingsplan Herpen

Het is erg lastig om het juiste advies te geven over dit voorontwerpplan. Er zijn vele vragen en opmerkingen gemaakt ook door de insprekers. D66 is niet overtuigd. Wel zijn wij van mening dat het standpunt van de Dorpsraad voor ons uitgangspunt is. Deze Raad kent als geen ander wat er leeft en…

Bekijk nieuwsbericht

Natuurbrug N329

Het veelbesproken ecoduct over de N329 in Oss gaat er niet komen. D66 vond dat een natuurbrug een brug te ver was. D66 begrijpt heel goed de zorg van het IVN, maar D66 vindt de gekozen richting voor dit moment de juiste keuze is. In plaats van het dure ecoduct zullen er nu andere voorzieningen voor…

Bekijk nieuwsbericht

Vrachtwagenverbod op Vijver- en Kapelsingel

D66 heeft de afgelopen periode met bewoners gesproken die wonen rondom de Vijversingel (Oss). Een dik dossier met foto’s opgespaard vanaf 1990 heeft ons een goede inkijk in deze materie gegeven. D66 is van mening dat de Weg van de Toekomst meer gebruikt moet worden door het vrachtverkeer, zodat zij de…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 6 oktober 2014

D66 zet leraren uit gemeente Oss in het zonnetje

Op maandag 6 oktober: Dag van de Leerkracht. D66 wil kwaliteit voor de klas. De kwaliteit van de lerarenopleidingen moet worden verbeterd. Wij willen dat PABO’s en tweedegraads lerarenopleidingen scherpere toelatingseisen stellen op het gebied van motivatie en kennisniveau. In alle lerarenopleidingen wil D66 aandacht voor beroepsgerichte pedagogiek en…

Bekijk nieuwsbericht