Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 11 maart 2015

Op naar de provinciale verkiezingen

De komende weken tot 18 maart,  de dag van de Provinciale verkiezingen, campagne voeren voor een zeer sterk D66 in Nederland. Het is nu, na jaren de tijd dat D66 groot wordt en de zo nodige verantwoordelijkheid krijgt om ons land er bovenop te krijgen. Versterking economie en innovatie ondersteunen met middelen vanuit de Provincie…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 8 maart 2015

Els Borst Netwerk

Zaterdag 6 juni: landelijke kick-off Je aansluiten bij het Els Borst Netwerk kost € 10 per jaar. Dit bedrag wordt jaarlijks geïncasseerd op de 1e van de eerst opvolgende maand. Je krijgt dan toegang tot netwerkbijeenkomsten, activiteiten, workshops rondom specifieke thema’s etc. Het up-to-date programma kun je altijd op de website vinden. Op zaterdag 6 juni staat de landelijke kick-off van…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 16 februari 2015

Vervolg G1000

Motie: G1000   De gemeenteraad van Oss, in vergadering bijeen op 12 februari 2015. Constaterende dat: de gemeente Oss een goede traditie kent vorm te geven aan inwonerparticipatie; diverse inwoners uit de gemeente Oss in het algemeen positief zijn…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 7 februari 2015

D66-Oss in gesprek met

D66 is altijd op zoek naar nieuwe ideeën, naar nieuwe mogelijkheden. Daarom gingen we op zaterdag 7 februari in heel Nederland en ook in Oss het gesprek aan. Met mensen zoals jij, over de kansen die er zijn in jouw buurt, kern of in het centrum van onze stad. Denk mee, praat mee, doe mee…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 31 januari 2015

D66 wil G1000 in Oss

D66 heeft in Oss het initiatief genomen voor de oprichting van een G1000. Dat is een project waarin burgers politieke thema’s bespreken. G1000 is een van oorsprong Belgisch initiatief. Na de impasse daar na de landelijke verkiezingen van 2010 werd aan duizend mensen gevraagd om mee te denken over de toekomst. Inmiddels…

Bekijk nieuwsbericht

Pilot huishoudelijke hulp en Jeugdhulp

Agendastuk Raadscommissie 29 januari 2015   Voorzitter, D66 maakt zich zorgen over de pilot die vorig jaar m.b.t. de huishoudelijke hulp is gerealiseerd. De wethouder heeft de raad toegezegd dat per 1 april a.s. een eindevaluatie gepresenteerd wordt. Dat vinden wij te laat, temeer omdat het…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 29 januari 2015

Particiatiewet en Wet Werk en Bijstand

Er staat vandaag een pakket ingrijpende wijzigingen van bestaande wetgeving op de agenda: Raadscommissie 29 januari 2015 Namens de fractie van D66 voer ik het woord over deze gezamenlijk te behandelen voorstellen Particiatiewet en Wet Werk en Bijstand. De maatregelen die in de wet zijn opgenomen gaan bestaande rechten aantasten en bestaande patronen…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 22 januari 2015

Afvalverwerking

Andere aanpak afvalinzameling vanaf 2015  Hicham Hamiddane Mijn betoog over de nota ” andere aanpak afvalinzameling vanaf 2015 (Raadscommissie Ruimte 19 juni 2014). “Vorige keer heb ik een complement gegeven aan onze burgers voor het meewerken aan afvalscheiding.  Het gaat de goede kant op zonder dwang…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 7 januari 2015 woensdag 24 december 2014

En nu vooruit!

Een voor ons in vele opzichten succesvol, (in)spannend en zeer enerverend jaar nadert zijn einde. En daarmee -altijd stipt- dient een nieuw zich weer aan. We kijken met trots achterom en omarmen de toekomst en blikken (nu) vooruit!

Bekijk nieuwsbericht