Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 1 februari 2021

D66-Oss over de economische agenda voor Oss

Op  21 janurai-2021 sprak Henriette Renders namens D66-Oss over de nota
‘Economische strategie 2021-2025’. Deze “nota” geeft aan hoe de gemeente
en het bedrijfsleven kijken naar de ontwikkelingen in de Osse economie
en de te maken keuzes. Lees hieronder de bijdrage van D66-Oss.

D66 leest dat er vele positieve en constructieve gesprekken gevoerd zijn met  diverse partijen.
Het is een goede stap dat we met elkaar; de politiek, onze ondernemers en het onderwijs,
de ontwikkelingen om ons heen duiden maar in dit stuk missen we de uitvoeringsagenda en de daarbij horende cijfers!
Wij vragen ons vooral af: “hoe houden we de jongeren, de toekomst, in onze gemeente ?”
Wij proeven bij dit college geen DURf en LEF.

Het valt D66 op dat er wordt gesproken over een relatief laag percentage parttimebanen.
In Oss is dat 12 % t.o.v. Landelijk 40 %. een hoger aanbod van part-time banen leidt,
zo stelt D66-Oss, tot meer mogelijkheden binnen onze gemeente.
Zo verwachten wij een stijging van de welvaart in gezinnen en minder reisbewegingen.

Vraag aan dit college: in hoeverre sluit de werkgelegenheid van maakindustrie aan bij de
interesse van de bewoners en hiermee de vraag naar parttimebanen.
Een sector als de Horeca zou daar bv goed op aansluiten. Een gericht onderzoek naar andere sectoren
lijkt ons nuttig. 

Het college spreekt vooral over agrifood, logistiek, pharma & life sciences, de maakindustrie en onze bouw en installatietechniek.
Om in de toekomst economische keuzes wil D66 ook aandacht voor:
1) Onderwijs, 2) gezondheidszorg en 3) horeca
Ondernemers en medewerkers in deze sectoren, moeten de
aandacht en waardering krijgen van onze gemeente die ze verdienen als economische pijler!
Daarnaast zien wij dat kansen op het gebied van recreatie, toerisme en cultuur
onvoldoende worden benut. Met name bij deze laatste 3 aandachtspunten missen wij
,opnieuw, de verbinding met andere beleidsstukken en zien we dat
de economische kansen voor Oss onvoldoende worden benut.

Onderwijs:
D66 wil niet dat onderwijs alleen als verleng- en hulpstuk van alle economische vitale sectoren dient.
Wij zien onderwijs als stevige poot in de voor Oss economisch vitale sectoren.
Immers, 80 % van de Osse jongeren gaan na het VO buiten Oss studeren.
Jongeren moeten in Oss een HBO-diploma kunnen halen. 
Kijk naar Eindhoven (TU), Kleef (Hogeschool) en Helmond (Hogeschool) om te zien wat dit
een stad oplevert; Allemaal gouden zetten.

Gezondheidszorg
We hebben een prachtige poli waar jongeren stage kunnen lopen en een
opleiding in de praktijk kunnen volgen
op MBO en HBO niveau.
Juist ook omdat dit aansluit bij de farmacie in Oss,
en onderzoeken die lopen in het pivot park.  

Ontwikkel, samen met bedrijfsleven en de opleidingen meer gerichte opleidingen,
zoals gebeurt in
het Jeroen Bosch Ziekenhuis. 
Aanvullend zou D666 graag zien dat dit college onderzoekt of een professionele kraampoli
kan worden toegevoegd aan
de polikliniek waar ooit het oude ziekenhuis stond. 

Een gevolg van dit beleid en de keuzes die voorliggen is dat er meer studentenhuisvesting moet komen.
Dit was ooit onderdeel van de visie achter de Talentencampus, hoe staat het daarmee?
D66-Oss wil dat de wethouder in het volkshuisvestingsbeleid ook inspeelt op studentenhuisvesting.

D66 mist de ondersteuning van ondernemers waar het aankomt op  digitalisering en innovatieve kracht van ondernemerschap.
We denken dan aan de kleine ondernemers en de ZZP’ers.
Ondernemers weten lang niet altijd hoe zij digitalisering in kunnen zetten om te groeien.
Met digitalisering bedoelen wij vooral:
– Het gebruiken van data via Blockchain,
– De ontwikkelingen van slimme machines via Artifical Intelligence(AI)
– Het analyseren van bigdata.

Het college heeft de ambitie om ruimte te maken voor meer ondernemen (in te vullen op bestaande en mogelijke
nieuwe bedrijventerreinen). Hier wil D66 graag een focus op de haven en het havengebied.
In de toekomst dient Oss nog meer gericht te kiezen voor transport en logistiek,
specifiek naar het Ruhrgebied of binnen de Agrifoodketen.
Dat betekent een herverdeling van ruimte en dus een actieve grondpolitiek (t.a.v. stoppende ondernemers)
met aan de voorkant de eis dat nieuwe bedrijven passen in de logistieke keten.