Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 24 januari 2021

‘’Harmen Klaver maakt plaats voor nieuw elan’’

Oss – Harmen Klaver verlaat de Osse fractie van D66.
Hij legt zijn functie neer omdat hij nieuw elan de kans wil geven om te laten
groeien in de Osse politiek. Klaver (rechts op de foto) wordt opgevolgd door Bekir Atman,
een ondernemend en jong persoon die veel ambitie heeft binnen de lokale
politiek.

Bekir Atman (links op de foto) zal in de eerstvolgende raadsvergadering van 28 januari
worden benoemd als burgerlid. Hij heeft in 2010 meegedaan aan de
gemeenteraadsverkiezingen. Hij zat toen als burgerlid in de commissie
wonen, openbare ruimte en milieu. In 2011 heeft hij ervoor gekozen om
zijn studie voorrang te geven.
Inmiddels is hij er klaar voor om in zijn eigen geboorteplaats weer politiek actief te zijn.

Bekir Atman zal zich vooral inzetten op het gebied van het sociale domein
en heeft als vertrekpunt: “werken aan verbinding in onze samenleving want
samen kunnen wij Oss mooier maken’’.
Vanuit zijn financiële achtergrond kan hij zijn bijdrage leveren. Daarnaast is
hij vrijwilliger als ondernemerscoach en loopt hij mee in zijn wijk met de
buurtpreventie.