Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 19 januari 2021

D66-Oss stelt vragen aan wethouder over onderwijs in Corona-tijd

Onderwijs in de gemeente Oss tijdens Coronatijd!
D66 stelde donderdag 14 januari tijdens de Commissie Sociaal Bestuurlijk
het volgende aan de orde:

”D66 hoort via de media dat de  ‘noodopvang’ voor kinderen overbelast raakt.
Het aantal kinderen die er naartoe gaan zou t.o.v. de eerste coronagolf, bijna verdrievoudigd zijn.
Deze ontwikkeling vindt D66 zorgelijk immers; Zowel voor het personeel maar ook omdat de kans op een groter besmettingsgevaar op de loer ligt.
De criteria vanuit de overheid, nl wie mag er wel en wie niet naar de noodopvang, schijnen erg vaag te zijn en kunnen op meerdere manieren geïnterpreteerd worden. In andere gemeenten gaat personeel vanuit betreffende gemeente de toetsing doen om een en ander in goede banen te leiden. Vandaar de volgende vragen:

1) Hoe is het in onze gemeente hiermee gesteld?
2) Hoe gaat het op dit moment in zijn algemeenheid met het onderwijs in Oss,
      nu in Coronatijd. Komen er bv hulpvragen vanuit scholen naar de wethouder toe?

D66 zal nauwlettend in de gaten houden of er meldingen komen van ouders die,  om welke reden dan ook, niet in staat zijn om thuisonderwijs aan hun kinderen te geven.
We zien uit naar de Raadsinformatiebrief van Onderwijswethouder Kees van Geffen.

Standpunten D66-Oss m.b.t. onderwijs, ook buiten Coronatijd:
1)  ‘Frisse klassen’ op onze scholen. Is klimaatbeheersing op alle scholen in orde?
    “Frisse klassen’ zorgen ervoor dat kinderen zich goed voelen en zich goed kunnen    
     concentreren.
2) Jong en oud zich op een gelijkwaardige wijze moet kunnen ontwikkelen.
3) Muziek- en zwemles, terug in de basisschool komt.
     Sterker nog D66 zet zich in voor cultuureducatie in de breedste zin des woords
4) Het (oude) ambacht veel meer aandacht krijgt en dat jongeren die een ambacht
     willen uitoefenen vanuit de opleiding goede stageplekken krijgen.
5) Oss de Hbo-opleidingen ‘bouw’ en ‘life sciences’ uitbreidt met een HBO-zorg.
     We hebben immers een prachtige en volwaardige polikliniek in Oss waar
     studenten stage kunnen lopen.