Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 19 januari 2021

Bestemmingsplan Walkwartier: “Dit plan gaat over grenzen heen, en deze raad staat erbij en kijkt er naar”

Het walkwartier is steeds meer een plan dat niet alleen de grenzen opzoekt maar er ook over heen gaat en deze raad staat er bij en kijkt er naar. Het bestemmingsplan lijkt bij elke mijlpaal te wijzigen.

In eerste aanzet was er een sportzaal getekend in het bestemmingsplan.
Nu is blijken deze vierkante meters omgetoverd tot commerciële ruimte voor de projectontwikkelaar.
De sportzaal is niet meer opgenomen in het Walkwartier, maar er komt schijnbaar een dojo op het TBL-terrein.
Een bijzondere verandering, en als raad weten we nog steeds niet wat de financiële consequenties zijn van deze opvallende zet.
Daarom verzoekt onze fractie de wethouder de raad te informeren informeert via een RIB over de ontwikkelingen op het TBL terrein.

Ook waar het gaat om parkeren zoekt het college de grenzen op in dit bestemmingsplan.
De parkeernorm blijkt ineens minder hard en het heeft er alle schijn van dat er naar de situatie toegerekend wordt.
Voor de flatbewoners dus geen parkeerruimte voor bezoekers.
Wie kan tellen kan erop rekenen dat er voor bezoekers van de bieb, het uithuis en personeel van de winkels geen plek is.
” Al met al een gecreëerde chaos en onvrede op een plaats die de fractie van D66 niet wil”

In deze snel veranderende wereld zal ook een veranderende parkeerdruk ontstaan en zijn de thans gehanteerde filosofieën niet meer bruikbaar.
“De wethouder scoort op dit onderdeel een dikke onvoldoende!”
De doorlooptijd van een bestemmingsplan is lang en we begrijpen dat er met de huidige ontwikkelingen van het corona virus bijna geen rekening kan worden gehouden. Maar dat zou eigenlijk wel moeten, althans we moeten zo goed mogelijk anticiperen.
En dat ziet de fractie van D66-Oss hier onvoldoende terug.
In een veranderende wereld ontstaat er ook een veranderend winkelgedrag.
Reeds eerder hebben we er al  ervoor gepleit om niet te bouwen voor leegstand.
De corona heeft de ingang gezette ontwikkelingen naar minder winkels en meer digitaal alleen maar versneld.
We zien ook de lokale ondernemers hun business verleggen naar digitaal winkelen en snel de spullen thuisbezorgd.

Een ontwikkeling die past in deze tijd en in de toekomst.
Terug naar vroeger is niet meer denkbaar. We moeten een nieuwe koers inslaan.
Concreet betekent dat dat we een nieuwe koers stadshart vast moeten stellen.
Tot zover

De fractie van D66-Oss zal bij behandeling van dit plan in de gemeenteraad met een passende stemverklaring komen.