Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 23 december 2020

Feestdagen 2020!

Beste democraten

Hier een bericht van de fractie D66Oss.

Zoals we weten is het een bewogen jaar. Een pandemie heeft ons allen verrast en zorgt voor vele nare gevolgen voor, met name kwetsbare groepen. We hebben ondanks alles ons werk bij D66 voort kunnen zetten. Dat betekent veel digitaal en corona-proof fysiek vergaderen.

We hebben met D66Oss vele goede en constructieve inbreng gehad tijdens commissies en raadsvergaderingen.

We zijn er nog lang niet, wat de pandemie betreft, maar we gaan hoopvol en met goede moed deze kerstperiode in. We gaan er van uit dat het vaccin ons veel goeds zal brengen in het nieuwe jaar.

De fractie dankt alle steunfractieleden en bestuur voor de waardevolle input tijdens de fractieavonden op dinsdagavond. Rust goed uit.

Wij organiseren 30 december nog een oliebollenactiviteit met de titel: zorg voor elkaar”, samen met Bernheze en Uden.

Wij laten nog weten hoe de fractievergaderingen in januari vorm krijgen.

Wij wensen jullie allemaal fijne kerstdagen en een gezond en gelukkig 2021 toe.

Frans, Henriëtte, Harmen, Marvin en Sander