Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 4 december 2020

Motie gebarentolk 19 november 2020

Motie gebarentolk ingediend door D66 Oss.

Henriëtte Renders spreekt:

Voorzitter, tijdens een van de vorige raadsvergaderingen heeft u samen met de raad, het filmpje van Jacco, een inwoner uit Oss west, die doof geboren is, gezien. Het filmpje sprak voor zich. Vanwege privacy wensen wordt het filmpje verder niet online gezet.

Vaak wordt in de communicatie met dove en slechthorende mensen verwezen naar ondertiteling. Hoewel dit voor slechthorende of laat-dove mensen een mooi hulpmiddel is, is het voor doofgeboren mensen géén oplossing; zij hebben de Nederlandse gebarentaal als eerste taal. De Nederlandse gebarentaal (NGT) is een volwaardige taal met een eigen grammatica waarin je alles kunt uitdrukken wat je in het Nederlands of elke andere taal kunt zeggen. Onlangs in de 2e kamer ook erkend zoals u weet.

De NGT is voor duizenden mensen hun moedertaal, het Nederlands de tweede of derde taal. Die ze geleerd hebben zónder deze te kunnen horen. Verplaatst u zich dan eens in hun schoenen en dat er in een crisissituatie, waarin het wellicht om uw leven of dood gaat, tegen u gezegd wordt dat u de informatie maar moet lezen in bv het Frans. Of gebrekkig Frans wanneer de ondertitelaar het spreektempo niet kan bijhouden. De inzet van een gebaren tolk is voor een gemeente een relatief eenvoudige ingreep. Gemeente Amersfoort is een mooi voorbeeld hiervan.

Het zorgt voor meer betrokkenheid en een meer inclusieve samenleving. Dove Ossenaren zouden het in ieder geval erg waarderen als u allen achter deze motie staat.

Ik ga nu over tot het voorlezen van de motie, ingediend door D66, PvdA, SP en Groen Links.