Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 9 juni 2020

Conoradebat in een constructieve hybride raadsvergadering

De raadsvergadering van donderdag 4 juni j.l. vond digitaal plaats, maar ook waren er diverse fracties, zowel in het gemeentehuis als thuis digitaal aanwezig.

Diverse leden van de kleine fractie van D66 hebben zich in het gemeentehuis in een vergaderzaal geïnstalleerd. Vooraf aan de vergadering zijn we flink in overleg geweest met diverse politieke partijen om de samenwerking op te zoeken.

In dit Corona debat hebben we een flinke bijdrage geleverd in de vorm van drie zelf ingediende moties en vier moties als mede indiener.

De zeven ingediende moties betreffen allemaal de gezondheid als basis of de financiering daarvan.

Alleen de motie om een coronasteunpunt in Oss in te richten (klik hier voor de volledige tekst van deze motie) haalde het niet maar wordt wel regionaal opgepakt. De overige moties zijn allemaal aangenomen.

Het meest trots zijn we, op de door D66 ingediende motie: “ juist niet bezuinigen in Corona tijd”. Deze motie is unaniem aangenomen. Klik hier voor de volledige tekst van deze motie.

Zo haalde onze motie “schone lucht akkoord” het ook (klik hier voor de volledige tekst van deze motie), echter met een krappe meerderheid.

De moties om de effecten van deze crisis in beeld te brengen werden ook unaniem aangenomen (Motie onderzoek luchtwegklachten en motie coronalasten buiten begroting).

Onze motie, om de investeringen in het centrum (volledige tekst) te heroverwegen om, als de effecten van de crisis op het centrum goed in beeld zijn,  hebben we ingetrokken. We zullen deze motie, wellicht aangepast opnieuw aan de orde stellen tijdens de prioriteitendiscussie op 9 juli.

Kortom, een vruchtbare en constructieve avond.

Lees verder de bijdrage van D66 die avond (Volledige tekst voordracht Frans Molenkamp).