Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 2 mei 2020

Dure doorsteek van ergens naar nergens toch van de baan

Tijdens de commissievergadering van 10 april leek het er al op maar gisteren (16-4) is het plan van wethouder van Orsouw om Eikenboomgaard 25 aan te kopen toch definitief gesneuveld.
Dat betekent dat de gemeenteraad (bij meerderheid van D66, VDG, SP, PVDA,CDA) geen geld wil vrij maken om het pand Eikenboomgaard 25 te kopen en dus ook niks ziet in de sloop en een zogenoemde “groene doorsteek” naar parkeerterrein de Oostwal.
D66 is blij met deze brede steun, zo houden we meer dan €650.000 over in de schatkist voor investeringen waar onze centrumondernemers wel bij gebaat zijn.
De discussie over die plannen zal D66 de komende tijd voeren met onze ondernemers, onze politieke partijen en misschien wel met u.

Een heroverweging van de koers stadshart is een punt dat we hoog op de agenda willen zetten na de crisis.
(Aldus Frans Molenkamp D66-Oss)
De komende 2 jaar zal het stadscentrum van Oss drastisch veranderen.
Immers, met de bouw van het walkwartier zal het economisch en cultureel zwaartepunt van ons centrum op het Walplein komen te liggen.  Een rondje Oss zal dan bestaan uit Walplein, het plein voor de Hema,  Heuvel en terug over de Burgwal. De aanloopstraten voor het Osse centrum worden dan de Hooghuisstraat, Terwaenen, Kruisstraat en de Walstraat en die zijn echt aan een opknapbeurt toe.  Dit verlegde Centrum en de genoemde aanloopstraten hebben voor D66 de eerste prioriteit.

Toekomstige centrumplannen zouden, zo vindt D66, in het vervolg alleen moeten bijdragen aan het versterken en verbeteren van o.a. de Burgwal en de nieuwe aanloopstraten.
Immers, het Walkwartier met al zijn allure en status moet worden gedragen door een directe omgeving die uitnodigt om er te ontspannen, elkaar te ontmoeten en er te besteden bij onze ondernemers. Op dit moment getuigen met name de Walstraat en de Burgwal van weinig visie en doortastendheid bij het college , dat moet anders vindt D66. Juist nu de toekomst van onze centrumondernemers een stuk onzekerder is geworden moet het college komen met gerichte investeringen die getuigen van een visie op een krachtig winkelcentrumgebied in een omgeving waar het prettig toeven is, zodat ook de centrumondernemers een inschatting kunnen maken waar ze aan toe zijn.

Als u in het stadscentrum wil investeren begin dan daar, investeer in het compacte centrum, groen kan dan zeker een middel zijn maar een leegstandsverordening moeten we zeker niet schuwen.

(Sprak ook commissielid Marvin Kling al eerder uit tegen wethouder van Orsouw)
Nu duidelijk is dat er geld over is zal D66 de komende periode gebruiken om plannen uit werken die het compacte centrum versterken. De Burgwal, de Walstraat en Terwaenen hebben NU voor D66 de eerste prioriteit als het gaat om investeringsbeslissingen.
Het voorstel om het pand aan de Walstraat 25 aan te kopen was volgens D66 een ondoordachte zet. Wat meespeelt is dat Oss op een doorsteek van 3.5 parkeerplaats breed ook geen kermisfeesten kan organiseren, wie wel eens langsrijdt ziet dat daar net een oliebollenkraam past.

De Burgwal opknappen of het TBL-sportveld kopen?
Volgend jaar krijgt Wethouder van Orsouw weer 2 miljoen euro van de gemeenteraad en de vraag is wat hij met dit geld zal doen?
In de plannen is te lezen dat deze wethouder dit wil uitgeven aan de aankoop van het TBL-terrein
(950.000 euro voor de aankoop van het sportveld, 1.900.000 euro voor de totale ontwikkeling)
Dat is bijna het volledige bedrag dat de raad beschikbaar stelt voor het centrum (jaarlijks 2 miljoen).
D66 vind dit een verkeerde beslissing. Wij zullen dan ook het komende jaar met voorstellen komen om het geld uit te geven aan ons stadscentrum i.p.v. van het TB:-sportterrein.
We hebben volgend jaar 2 miljoen om ons stadscentrum compacter en krachtiger te maken en de leegstand in het winkelgebied aan te pakken. Het wordt voor centrumondernemers volgend jaar een spannende tijd, er is veel geld beschikbaar maar voor een wethouder die niet plangericht te werk gaat is dat natuurlijk nooit genoeg.