Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 7 oktober 2018

Motie mest Congres D66 6 oktober 2018

Beste Democraten

Op de ALV van de regio Maashorst is ingezonden motie iets anders unaniem aangenomen. Het verschil zit het in bullet 2 van de opdracht. De AAV Maashorst bedoeld te zeggen dat het  grootschalig blijven verwerken van mestoverschotten is niet de juiste oplossing op de langere termijn.

De problematiek in de landbouw verdient duurzame oplossingen.

Het ingezette beleid om de veestapel te verkleinen is ook het juiste beleid.

Daarbij behoort geen visie die de verwerking grootschalig faciliteert.

We kunnen ons wel voorstellen dat grootverwerking van de huidige mestoverschotten noodzakelijk is.

En derhalve slechts een tijdelijke oplossing is.

Naast een kleinere veestapel is het verwerken van de mestoverschotten nog steeds een opgave.

Maar dan wel dicht bij de bron en zo klein als mogelijk en zo groot als technisch noodzakelijk is.

De regio maashorst beveelt u de motie dan ook van harte aan. Met dank van de ondersteuning vanuit zowel de 2e kamer fractie als het bestuur, klik hier voor de tekst van de ingediende motie.