Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 27 september 2018

Mestverwerking lokaal

Persbericht: mestverwerking lokaal

De fractie van D66 Oss heeft mede namens D66 Regio Maashorst, de motie ‘mestverwerking lokaal’,  ingediend voor het landelijke congres dat op 6 oktober in Den Bosch wordt gehouden.

De motie is unaniem aangenomen tijdens de Ledenvergadering van D66 Regio Maashorst van woensdag 26 september jl.

D66 Regio Maashorst hoopt dat deze motie eveneens aangenomen wordt tijdens het landelijke D66-Congres.

De motie verzoekt de Tweede Kamer fractie om :

  1. In het beleid op te nemen dat gestreefd wordt naar een kringloop die “zo klein is als mogelijk en zo groot als technisch noodzakelijk”.
  2. Te erkennen dat grootschalige mestverwerking geen oplossing is.

Voor de hele tekst van de motie: klik hier