Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 3 september 2018

Art 41 vragen Tunnel van de toekomst.

D66 Oss heeft de volgende artikel 41 vragen gesteld aan het College over de Tunnel van de Toekomst.

Weggegooid geld wat aan nuttiger zaken besteed had kunnen worden?
De gemeente Oss trekt de stekker uit de Tunnel van de Toekomst. Vanaf 1 oktober stopt het zogeheten PleasantPass systeem dat 5 jaar geleden was aangebracht in de fietstunnel onder de N329 ter hoogte van de Singel 40-45
Bedoeling van het systeem was om door middel van berichten op schermen en via geluiden de fietsers een veiliger gevoel te geven in de tunnel. Door allerlei technische storingen is het systeem nooit goed van de grond gekomen. Het systeem kostte € 250.000,-. De gemeente betaalde de uitvinder van het systeem Pieter jan Stallen, jaarlijks € 10.000,- voor onderhoud. Daar komt nu dus een eind aan. Wethouder Joop van Orsouw laat weten dat Stallen de gemeente zelf voorgesteld heeft te stoppen met de PleasantPass. “Het lukt hem niet om de techniek probleemloos te laten werken en er is onvoldoende motivatie om vernieuwingen dan wel verbeteringen aan te brengen “….aldus van Orsouw.

D66 stelt de volgende vragen aan het College
1.Hoeveel jaar is er € 10.000,- t.b.v. onderhoud en vernieuwingen uitbetaald?
2.Was het besluit om nu te stoppen vanwege einde contract? Of liep het contract eigenlijk nog door? Zo ja, hoe lang liep het contract dan nog?
3. Begrijpt D66 nu goed dat er nauwelijks onderhoud en/of vernieuwingen toegepast zijn tijdens de contractperiode?
4. Is er tijdens de loop van het contract nooit geëvalueerd?
5. Wat waren de verwachtingen en reden om aan dit z.g. experiment, wat handenvol geld heeft gekost, te beginnen?
6. Waarom is het contract niet tussentijds verbroken als afspraken niet verwezenlijkt konden worden?
7. Kan het geld wat jaarlijks uitbetaald is teruggevorderd worden?
8. Naast de tunnel zijn er nog diverse experimenten geweest. Kunt u aangeven welke dat precies zijn geweest bij de aanleg?
9. Zijn deze experimenten tot op de dag van vandaag nog in werking? Zijn ze volgens u geslaagd?
10. Wat zijn de extra kosten geweest om experimenten te optimaliseren of te verwijderen?

Frans Molenkamp
Henriëtte Renders