Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 21 mei 2018

Motie: opdracht voor een raadsprogramma

De gemeenteraad van Oss, in vergadering bijeen op 14 mei 2018

Constaterende:
Dat de integriteit en betrouwbaarheid van het functioneren van de Osse politiek in het geding is.

De raad spreekt uit:
De noodzaak te zien om de formateur op te roepen zijn opdracht te verbreden om te komen tot een raadsprogramma, met de inbreng van alle partijen,
waarbij het doel is het vertrouwen en de communicatie tussen de partijen te herstellen.
En gaat over tot de orde van de dag.

Namens de fractie van D66,
Frans Molenkamp en
Henriëtte Renders