Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 28 februari 2018

Uitnodiging 6 maart: Cultureel Religieus Erfgoed en Luciakerk Ravenstein

Dinsdagavond 6 maart wordt door Henriëtte Renders, Raadslid D66 afdeling Oss en tevens inwoner van Ravenstein, een thema-avond georganiseerd voor alle inwoners van Ravenstein en omgeving.

Locatie: Wilskracht Stadsbrouwerij Ravenstein (Molen), Molensingel 6
Aanvang: 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur
Onderwerp: Cultureel Religieus Erfgoed en Luciakerk Ravenstein.

De Gemeente Oss heeft ruim zestig kerken en kloosters, waarvan er een aantal in de toekomst een andere bestemming zullen  krijgen. Intussen staat de Luciakerk in Ravenstein alweer 1,5 jaar leeg. Inwoners willen weten hoe het nu zit met de renovatie.
Er heerst veel onzekerheid.

Wat is de toekomstige functie van de Luciakerk, naast de nader te bepalen kerkdiensten?
ALLE inwoners van Ravenstein e.o. worden uitgenodigd om met elkaar in debat te gaan.

PROGRAMMA:

20.00-22.00 uur. (Inloop vanaf 19.30 uur)

1e Spreker: Marloes van de Hei, adviseur Erfgoed Brabant Beleidsmedewerker cultuurhistorie provincie Noord-Brabant
Thema: Voorbeelden van locaties waar inwoners vanaf het begin meegedacht hebben: BEGINSPRAAK!

2e Spreker: Johan van der Schoot, Wethouder gemeente Oss en portefeuillehouder Erfgoed.
Thema:  Stand van zaken Religieus Erfgoed Oss met name de Luciakerk.

3e Spreker: Drs. Leon van Liebergen, Oud conservator-directeur MRK Uden.
Thema:  Korte schets historie Luciakerk en de speciale status in het voormalige Land van Ravenstein.  

Van 21.10 uur tot 22.00 uur vindt een debat plaats met inwoners over de stellingen.
Gespreksleider: Dr. Wies van Leeuwen
, oud-beleidsmedewerker cultuurhistorie Provincie Noord-Brabant en hoeder van Brabants Erfgoed.

Ook zullen er leden vanuit het Parochiebestuur aanwezig zijn om eventuele vragen van inwoners, voor zover mogelijk, te beantwoorden.

Tot dinsdag 6 maart.
Gratis entree. De koffie en thee staan klaar.