Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 23 februari 2018

Daken van woningen moeten vol komen liggen met zonnepanelen

De gemeenteraadsverkiezingen vinden woensdag 21 maart plaats. Redacteur Leon Voskamp spreekt met de lijsttrekkers van de politieke partijen.

Het gaat goed in de gemeente Oss. De gemiddelde Ossenaar is volgens D66 tevreden, al zijn er altijd verbeterpunten. In het verkiezingsprogramma van de politieke partij staan meerdere speerpunten, waarbij duurzaamheid voorop staat.

D66 heeft volgens lijsttrekker Frans Molenkamp de laatste jaren een actieve rol gespeeld in de gemeenteraad. “Door de tijd heen hebben we veel moties ingediend: van ‘muziek in de klas’ tot aan ‘de renteloze lening voor Osse woningbezitters’. Als ik naar het totaalplaatje kijk, valt het me op dat dit college van B&W goed luistert. Soms is het wel lastig om een D66-label aan een behaald resultaat vast te plakken. Soms zijn we onze tijd ver vooruit en worden ideeën overgenomen door andere partijen. Als D66 zijn we zichtbaar geweest in de gemeenteraad, maar we hebben ons ook daarbuiten op veel vlakken ingezet. Zo gaan we regelmatig op bedrijfsbezoek, zijn we aanwezig bij inloopavonden en spreken we met veel mensen.”

Groei
De afgelopen raadsperiode zat Molenkamp samen met Henriëtte Renders in de gemeenteraad. “Bij de komende gemeenteraadsverkiezingen ben ik teleurgesteld als we onder de drie zetels eindigen. Er is bij ons vertrouwen in groei.”

Duurzaamheid
De duurzaamheidsopgave is volgens Molenkamp één van de belangrijkste thema’s komende raadsperiode. “De raad ging unaniem akkoord met de windmolens en nu is realisatie daarvan de volgende opgave. Maar op het gebied van duurzaamheid denk ik ook aan zonnepanelen. De daken moeten vol komen liggen. De ontwikkelingen gaan zo snel en alle daken zijn geschikt voor zonnepanelen. Het is niet alleen interessant voor je portemonnee, maar ook voor het milieu. De gemeente moet particuliere woningbezitters en bedrijven stimuleren om ermee aan de slag te gaan. Met een renteloze lening bijvoorbeeld. Ook willen we het gebruik van warmtepompen en het gasloos bouwen promoten. Die stappen zullen we ook moeten zetten. Als in de toekomst ooit een keer de kraan dicht wordt gedraaid, zijn we te laat. Velen zien de noodzaak nog niet, maar we moeten mensen in beweging zien te krijgen. Alle ‘beren op de weg’ moeten worden afgeschoten, de drempel moet naar beneden.”

Speerpunten
Wonen is een belangrijk speerpunt van D66. “We willen een herbestemming voor leegstaande panden, ook voor studenten. Het voormalige Belastingkantoor in Oss bijvoorbeeld. Of in het centrum, iets waar D66 in 1998 al voor pleitte. In de gemeente Oss moeten we gaan kijken welke behoefte er is. De een-/tweepersoonshuishoudens zijn toch de toekomst. Ook willen we kleinschalige woonvormen met zorg op maat stimuleren. De kernen moeten leefbaar blijven, maar daar ligt ook een rol voor inwoners. Je kiest er bewust voor om in een dorp te gaan wonen en je bent er dan met de gemeenschap verantwoordelijk voor of voorzieningen het hoofd boven water kunnen houden. Gemeenschapshuizen zijn belangrijk voor de leefbaarheid. Wel vinden we dat de exploitatie niet bij de gemeente moet liggen.”

Werk en leren
Naast wonen en duurzaamheid is de combinatie werk/leren erg belangrijk in het verkiezingsprogramma van D66 Oss. “Oss is een werkstad en er zijn goede voorbeelden zoals het Pivot Park en Vorstengrafdonk, waar regelmatig bedrijven interesse tonen. Er zijn zeker verbeterpunten. Zo moet de pr beter. Het toerisme en de recreatie kunnen we benutten voor groei.” Onder andere voor de economie wil D66 investeren in de bereikbaarheid van de gemeente Oss. Zo ziet de partij graag een dubbel spoor over de brug bij Ravenstein, een brug bij Megen en een noordelijke randweg over de Achterschaijkstraat.
D66 wil voor startende ondernemers een vrijstelling van de OZB. Ook vraagt het om meer aandacht voor de samenwerking tussen onderwijs en bedrijven. “Op de Talentencampus zie je een goed voorbeeld van hoe leerlingen ervaring opdoen in het bedrijfsleven. Dit moet breder worden getrokken. Het is belangrijk dat leerlingen competenties leren in een bedrijf.”

Meedoen
D66 wil dat iedereen mee moet kunnen doen in de samenleving, ook mensen die in armoede leven. “We willen één aanspreekpunt in het leven roepen waar mensen anoniem terechtkunnen met vragen als ze hulp nodig hebben. Er zijn allerlei instanties die hulp bieden, maar mensen moeten wel de weg weten. Op het gebied van sport bijvoorbeeld. Kinderen moeten de sport kunnen beoefenen die ze willen.”

Zorg en gezondheid
Zorg moet volgens D66 van goede kwaliteit zijn en voor iedereen betaalbaar en toegankelijk. “Door bezuinigingen vanuit de Rijksoverheid is het ‘zorgverhaal’ een stuk complexer geworden. Er is te weinig personeel en teveel aandacht voor administratie. Het geld voor de zorg moet echt naar de zorg gaan. De behoefte van de cliënt staat centraal. Er moet ook iets veranderen aan de opleidingskant. Die moet nog beter aansluiten op de markt.”