Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 5 januari 2018

motie AED

Tijdens de laatste raadsvergadering van 21 december 2017 is op initiatief van D66 de motie over het van binnen naar buiten plaatsen van AED-kasten ingediend. Deze motie is unaniem aangenomen. Met dank aan Hart van Oss en het Rode Kruis.

Zie onderstaand ons voorwoord en de motie.

Voorzitter…we kennen de voorbeelden….mensen om ons heen die sterven aan hartklachten bv een hartstilstand. We kennen ook de voorbeelden dat wanneer een AED apparaat (betekent…Automatische Externe Defibrillatoren)) niet voor handen is omdat het gebouw, vaak ook semi-overheidsgebouw,  waar het apparaat hangt in de avonduren en in de nacht gesloten is. Dat moeten we niet willen voorzitter. Het zal je maar overkomen! Op het moment dat iemand een hartstilstand heeft, telt elke seconde. De eerste 6 minuten zijn van cruciaal belang. Een AED apparaat binnen bereik kan dan levensreddend zijn. De fractie van D66 gaat 20 januari 2018 op reanimatiecursus bij het Rode kruis. Wij roepen andere partijen op dit ook te doen. Achter mij ziet u twee apparaten….deze informatie hebben we van ‘Hart voor Oss’.
Het grijze apparaat is vandalismeproof en daardoor duurder dan het apparaat ernaast. College geef het goede voorbeeld en ondersteun deze motie.

Voordat ik overga tot het voorlezen van de motie wil D66 iedereen een gelukkig 2018 toewensen met een gezond kloppend hart!

En nu de motie AED, ingediend door

D66, CDA, PvdA, Beter Oss en VDG