Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 9 november 2017

Aangekondigde moties en amendementen 9 november 2017

Bijgaand zes aangekondigde moties en twee amendementen waarbij wij de hoofdindiener zijn voor de raadsvergadering van donderdag 9 november 2017 over de programmabegroting.

Motie Geen wachtlijsten meer in de Jeugdzorg, D66

Motie Versnelling duurzaamheidsopgave, D66, PvdA en GroenLinks

Motie Verduurzaming helpt schuldhulpverlening, D66, PvdA en GroenLinks

Motie Gasloos bouwen bij nieuwbouw, D66, PvdA en GroenLinks

Motie Begrotingswinsten grondbedrijf reserveren voor energiebesparing, D66

Motie Vrijvallende kosten loonkostensubsidie, D66

 

Amendement Verlenging 1 jaar t.b.v. extra gelden cultuureducatie, D66

Amendement Reserves Geffen blijven voor Geffen, D66