Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 8 november 2017

D66 investeert NU voor later

Via onderstaande moties wil D66 tijdens de Programmabegroting op 9 november pleiten voor:
-Géén wachtlijsten bij Jeugdzorg per 1 januari 2018.
-Gasloos bouwen als eerste stap naar een duurzame samenleving.
-Alle huurhuizen via Woningbouwverenigingen te voorzien van zonnepanelen.
-Particulieren hulp aan te bieden vanuit de gemeente d.m.v. verstrekken van een duurzaamheidslening, bestemd voor het plaatsen van zonnepanelen.
-Besteding winst grondbedrijf gemeente in te zetten voor energiebesparing bij gemeentelijke voorzieningen. Gemeente begin bij jezelf, bijvoorbeeld ledlampen geven direct een besparing!
-Cultuureducatie onder schooltijd, ontwikkelkansen voor alle kinderen uit de gemeente Oss.
-Geld van Geffen blijft voor de Geffenaren voor onderhoud voorzieningen.
-Een verbreed en verlicht fietspad in Lith te voorfinancieren.