Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 13 september 2017

Artikel 41 vragen D66

Brabant wil meer en betere controle op veehouderij. Hoe zit dat in de gemeente Oss?

Noord-Brabant wil dat gemeenten veehouderijen meer en beter controleren. Een steekproef onder vijftien gemeenten bracht veel tekortkomingen aan het licht. Geen van de onderzochte gemeenten was foutloos.
Het aantal controles dat gemeenten uitvoeren is bovendien lager dan in beleids- of uitvoeringsplannen is vastgelegd. Dat blijkt uit een pilot die Brabant samen met negen gemeenten heeft uitgevoerd. Als de gemeenten meewerken, is het volgens de provincie mogelijk om alle veehouderijen in de provincie binnen drie jaar op een uniforme manier te controleren.
In vijf gemeenten was het zeven tot dertien jaar geleden sinds de laatste controle. Alle gemeenten uit de steekproef hebben een individuele terugkoppeling gehad van de bevindingen. Daarnaast wordt het rapport ter informatie toegestuurd aan alle gemeentebesturen in Brabant met daarbij de dringende uitnodiging om mee te doen aan de intensivering van het toezicht op veehouderijen.

Trotse boeren
De woordvoerder van ZLTO wijst op de inleiding van het rapport: ‘Daarin staat dat de onderzoekers zich met plezier hebben laten rondleiden door trotse boeren met aandacht voor dierenwelzijn, innovatie, hygiëne en milieu. Slechts een enkeling zou het niet zo nauw nemen met de regels. Daar zijn we het hartgrondig mee eens. Brabantse boeren ondernemen met zorg en aandacht voor mens, dier en milieu en de enkeling die dat niet doet, valt door de mand bij goed toezicht.’
De overtredingen betroffen een te hoge uitstoot van ammoniak en fijnstof, het in werking hebben van afwijkende stalsystemen en/of luchtwassers, het houden van meer/andere dieren dan toegestaan en het ontbreken van elektronische monitoring.

Eerlijk speelveld
ZLTO zegt in een reactie dat ze bereid is om samen met gemeenten rond de tafel te gaan zitten over hoe ze hen kan ondersteunen bij goed toezicht. ‘Boeren hebben belang bij een goed toezicht en handhaving door gemeenten,’ zegt woordvoerder Kim Roetert. ‘Dit zorgt ervoor dat alle boeren kunnen ondernemen in een eerlijk speelveld.’

Vragen fractie D66 Oss
1. Behoort de gemeente Oss ook tot de gemeenten waar een steekproef is genomen?
2. Heeft de gemeente Oss controle uitgevoerd, wanneer en hoe staat het met de handhaving?
3.Wat is het beleid mbt dit onderwerp van de gemeente Oss?
4. Heeft de gemeente Oss voldoende capaciteit om de controles uit te voeren?
5. Zo niet, wat heeft de gemeente Oss gedaan om hier wel aan te kunnen voldoen?

De fractie van D66
Frans Molenkamp
Henriëtte Renders